Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Vänervikar 2017 – växtplankton och vattenkemi

Sommaren 2017 genomfördes undersökningar av växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar. Senast en sammanställning gjordes var 2012/2013. Vänervikar 2017 – Växtplankton och vattenkemi. Jovana Kokic, Calluna

Hur jag sköter min Vänervik

”Jag skulle vilja ha fler blommor och fjärilar på stränderna och bättre fiske. Hur kan jag röja så jag ser sjön? Hur får jag bättre

Provfisken i Vänern 2009-2010

Med anledning av den förändrade vattenståndsregleringen i Vänern har fisksamhället i ett antal grunda vikar undersökts genom standardiserade provfisken med översiktsnät. Andersson, M. och Sandström,

Påväxtalger i Vänern 2009

Denna rapport är ett utvecklingsprojekt inom de Stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren med medel från Naturvårdsverket. Bengtsson, R. Vänerns vattenvårdsförbund, 2010. Rapport nr 60.