Vänerns vattenvårdsförbund

Rent vatten och goda livsmiljöer för alla

Hur mår Vänern?

Svaret är bra, särskilt ur ett historiskt perspektiv. Vänerns vatten har god kvalitet. Samtidigt står vi inför flera utmaningar. Stränder växer igen med minskad biologisk mångfald som följd och ”nya” miljögifter kan påverka livet i Vänern.

Vänern betyder mycket för befolkningen runt sjön, men också för alla turister. Dessutom försörjer Vänern och Göta älv runt 800 000 personer med dricksvatten. Visste du att Vänern också är den sjö som har flest fiskarter i landet.

Vänerns vattenvårdsförbund verkar för att Vänern ska fortsätta må bra även i framtiden. Vattenkvaliteten behöver vara bra, både idag och för kommande generationer. Sjöns arter och livsmiljöer behöver finnas kvar.

Välkommen att läsa mer om vårt arbete!

Vänerdagen i fält

Aktuellt

Fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern.

Fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern

Nu kan du ta del av fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern. Samtliga finns publicerade på webben under publikationer Publikationer-arkiv – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se) Vi har tryckt upp en liten utgåva av långtidsutvärderingen av fåglar på fågelskär i Vänerns skärgårdar.

Torsö aug-22. Foto. Sara Peilot

Naturmorgon om Vänern – lyssna i efterhand

Naturmorgon i P1 från den 8 juni handlade om Vänerns fågelskär och sandstränder, men lyssnaren fick även höra om sjöns fiskarter och geologi. Från en restaurerad strand på Arnön i norra Vänern sände Naturmorgon i P1 i lördags. Jan Rees,

Våtmark Örslösa.

Trevligt årsmöte i strålande sol!

Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjöd in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 april i Lidbeckska huset i Lidköping. Värd för dagen var Lidköpings kommun. Totalt deltog 35 personer på årsmötet. Bertil Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Lidköpings kommun, hälsade välkommen tillsammans med Frida Nilsson,