Vänerns vattenvårdsförbund

Rent vatten och goda livsmiljöer för alla

Hur mår Vänern?

Svaret är bra, särskilt ur ett historiskt perspektiv. Vänerns vatten har god kvalitet. Samtidigt står vi inför flera utmaningar. Stränder växer igen med minskad biologisk mångfald som följd och ”nya” miljögifter kan påverka livet i Vänern.

Vänern betyder mycket för befolkningen runt sjön, men också för alla turister. Dessutom försörjer Vänern och Göta älv runt 800 000 personer med dricksvatten. Visste du att Vänern också är den sjö som har flest fiskarter i landet.

Vänerns vattenvårdsförbund verkar för att Vänern ska fortsätta må bra även i framtiden. Vattenkvaliteten behöver vara bra, både idag och för kommande generationer. Sjöns arter och livsmiljöer behöver finnas kvar.

Välkommen att läsa mer om vårt arbete!

Vänerdagen i fält

Aktuellt

Blomning av sågspånsalg i Vänern sommaren 2018. Foto. Mats Rydgård.

Om algblomning i Vänern i sommar

Vänern har bra badvattenkvalitet med få rapporter om förhöjda halter av bakterier och förekomst av algblomningar. De få rapporter som kommer in om algblomningar gäller oftast för instängda, grunda, näringsrika vikar och strandområden med dålig vattenomsättning. Man kan inte med

Disktrasa med budskapet - Töm, Tvätta, Torka. Om att förhindra spridning av invasiva främmande arter.

Sprid inte främmande arter till våra sjöar i sommar!

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Vad kan jag göra? Beställ vår broschyr: Broschyr_frammande-arter_SV_2023.pdf (vanern.se) Läs mer på Vänerns webb: Främmande arter – Vänerns

Fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern.

Fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern

Nu kan du ta del av fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern. Samtliga finns publicerade på webben under publikationer Publikationer-arkiv – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se) Vi har tryckt upp en liten utgåva av långtidsutvärderingen av fåglar på fågelskär i Vänerns skärgårdar.