Fiskefrågor

Vänerns vattenvårdsförbund samordnar samförvaltningen av olika fiskefrågor i Vänern. Fiskeresursen och hållbart fiske står i fokus för mer långsiktig nyttjande av Vänerns fiskeresurser.

Samförvaltning fiske i Vänern är en samverkansform mellan fiskets intressenter där fiskefrågor kan diskuteras och förslag på förändringar kan beredas. Samförvaltningen består av en styrgrupp där samtliga av fiskets intressenter ingår samt myndigheterna. Till samförvaltningen finns också flera arbetsgrupper som en regelgrupp, yrkesfiskegrupp, fisketillsynsgrupp och en trollinggrupp.

Utställning. Rollup med fiskar. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Aktiviteter

Samförvaltning fiske sprider information om miljö och fiske i Vänern. Genom oss kan du ta del av olika aktiviteter för att utbyta kunskap och erfarenheter

Fiskebåt. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Organisation

Samförvaltning fiske i Vänern är ett viktigt arbetssätt mellan olika aktörer där fiskeresursen och hållbart fiske står i fokus. Representanter från flera organisationer, kommuner och

Teamdag i Spiken, foto: Sara Peilot

Vad gör vi?

Samförvaltning fiske ska arbeta för ett hållbart fiske i Vänern och ett långsiktigt nyttjande av Vänerns resurser.  Mål och syftet med samförvaltning fiske Inom samförvaltning