Vad gör vi?

Teamdag i Spiken, foto: Sara Peilot

Samförvaltning fiske ska arbeta för ett hållbart fiske i Vänern och ett långsiktigt nyttjande av Vänerns resurser. 

Mål och syftet med samförvaltning fiske

Inom samförvaltning fiske i Vänern arbetar vi för att:

  • Öka samarbetet och samverkan inom fisk- och fiskerelaterade frågor och att nå fler intressenter i de målgrupper som finns.
  • Höja kompetensen och förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner, forskare och yrkesutövande fiskare (yrkesfiskare, turistfiskeentreprenörer) genom exempelvis särskilda utbildningsinsatser.

Att lära sig av varandra är viktigt. Vid utbildningstillfällen lär sig fiskargrupperna mera om Vänerns ekologi och förvaltningsåtgärder, nyttan av korrekt rapportering av fångster och myndigheternas arbete med fiskelag, förordningar och föreskrifter. Myndigheterna och forskare får i sin tur delta i vardagen på sjön för att lära sig mera om fiskets praktiska utövande och de erfarenheter som finns från ”fältet”.

Arbetet handlar om att:

  • Vara en samverkansform mellan fiskets intressenter för att kunna diskutera och bereda förslag på förändringar och undersökningar som på sikt ger ett bättre beståndskydd. Vilket i förlängningen leder till ett långsiktigt nyttjande av Vänerns resurser. 
  • Öka samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Vi ska också skapa mer långsiktiga samarbeten som gynnar fisket och fiskeresursen i Vänern.
  • Synliggöra behov av miljöåtgärder.
  • Sprida information och öka förståelsen om fiskeresursen och regelverket i Vänern. 

På lång sikt handlar vårt arbete om att öka möjligheten till ett långsiktig nyttjande av Vänerns resurser och om att minska risken för överexploatering.

Mer information

Du kan läsa mer om fiske i Vänern på:

Fiskeområde Vänern (sebroschyr.se)

fiskeomradevanern.se

Fisk- och fiskevårdsplan för Vänern

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/fiske.html

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/fiske.html