Om oss

Vänerns vattenvårdsförbund är en ideell förening. Vi arbetar för att Vänerns naturliga miljöförhållanden bevaras. Alla våra medlemmar nyttjar, påverkar, utövar tillsyn eller värnar om Vänern på ett eller annat vis. Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar. Vi har också ett kansli som ansvarar för att samordna och sprida information om Vänern och svara på frågor om förbundet.

Stadgar Vänerns vattenvårdsförbund (pdf)

En grupp personer vid strand. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Styrelsen

Styrelsen sitter på förtroendeuppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund. Alla ledamöter och ersättare utses bland medlemmar i förbundet och väljs på ordinarie föreningsstämma. Ordförande Ledamöter Ordinarie: Ersättare:

Kontorsarbete, pärm, block och penna. Foto: Martin Fransson.

Vänerkansliet

Vänerkansliet för Vänerns vattenvårdsförbund finns på Länsstyrelsen i Mariestad. Kansliet kan hjälpa dig med informationsmaterial och svara på frågor om förbundet, vattenrådet, Vänerns miljöövervakning eller

VBG_maj_2018

Årsmöte

Förbundet håller ordinarie föreningsstämma varje år före maj månads utgång. Extra möte med förbundet hålls när styrelsen beslutar det eller när minst en tredjedel av

Norsk fingerört. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Medlemmar

Här hittar du information om vilka som är medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund. Du kan också läsa om hur det fungerar att bli medlem. Vänerns vattenvårdsförbund

Skridskoåkare, solnedgång. Mariestads skärgård. Foto: Henrik Trygg.

Årsrapport

I årsrapporten från Vänerns vattenvårdsförbund får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen. Du kan också läsa om projekt vi jobbar med.

Vy över vatten och strandkant. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Vattenråd

En av arbetsuppgifterna för Vänerns vattenvårdsförbundet är att vara ett vattenråd för Vänern. Vattenrådet deltar i genomförandet av EU:s vattendirektiv och svarar för den lokala

Provtagning, mikroplaster. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Projekt

Vänerns vattenvårdsförbund deltar i flera projekt för att undersöka förändringar i miljön vid Vänern.