Årsmöte

Vänervik, foto. Scadinav bildbyrå

Välkommen till Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte tisdagen den 16 april i Lidköping.

Årsmöte 16 april i Lidköping

Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjuder in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 april i Lidköping. Inbjudan och program kommer i februari/mars.

Kallelse och årsmöteshandlingar

Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att publiceras här på webben senast en månad innan årsmötet, enligt stadgarna.

Vill du få ett tryckt exemplar av årsmöteshandlingarna får du höra av dig till Vänerkansliet: sara.peilot@lansstyrelsen.se eller tfn: 010-224 52 05

Bakgrund

Förbundet håller ordinarie föreningsstämma varje år före maj månads utgång. Extra möte med förbundet hålls när styrelsen beslutar det eller när minst en tredjedel av förbundets medlemmar begär det.