Årsmöte

Vänervik, foto. Scadinav bildbyrå

Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till årsmöte tisdagen den 16 april i Lidköping.

Årsmöte 16 april i Lidköping

Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjöd in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 april i Lidbeckska huset i Lidköping. Värd för dagen var Lidköpings kommun. Totalt deltog 35 personer på årsmötet. Bertil Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Lidköpings kommun, hälsade välkommen tillsammans med Frida Nilsson, avgående ordförande Vänerns vattenvårdsförbund. Frida öppnade sedan årsmöte. Förbundet har 38 medlemmar och 34 stödjande medlemmar. Sara Peilot, sekreterare Vänerns vattenvårdsförbund redovisade verksamhetsberättelsen för 2023 och den ekonomiska redovisningen. Reviderat arbetsprogram och kostnadsbudget för 2024 fastställdes liksom arbetsprogram och kostnadsbudget för 2025. Efter årsmötet tackades Frida Nilsson av efter fem år som vattenvårdsförbundets ordförande och Tommie Bodin Kristinehamns kommun hälsades välkommen som ny ordförande.

Programmet fortsatte sedan med att Amanda Dahl, åtgärdssamordnare för Vänern, berättade om arbetet med planerade åtgärder för Vänerns vikar och närområden. Bland annat har Amanda genomfört träffar med markägare tillsammans med LRF och konsulter. Vi fick också lyssna till Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB, som informerade om åtgärder vid sjöar och vattendrag för minskad övergödning och ökad biologisk mångfald. Efter lunch fick vi följa med på ett studiebesök. Morgan guidade oss vid en våtmark vid Örslösa kyrka strax utanför Lidköping. En våtmark för minskat näringsläckage och för ökad biologisk mångfald, men också som utflyktsmål och rekreation. En trevlig och uppskattad avslutning på årsmötet 2024!

Våtmark Örslösa.
Studiebesök vid Våtmark i Örslösa utanför Lidköping.

Protokoll och årsmöteshandlingar

Protokoll och årsmöteshandlingar finns publicerat här på webben. Vill du som medlem få ett tryckt exemplar av protokoll och årsmöteshandlingarna får du höra av dig till Vänerkansliet: sara.peilot@lansstyrelsen.se eller tfn: 010-224 52 05

Bilaga 14_deltagare årsmötet 35 personer. Deltagarlistan finns hos Vänerkansliet.

Bakgrund

Förbundet håller ordinarie föreningsstämma varje år före maj månads utgång. Extra möte med förbundet hålls när styrelsen beslutar det eller när minst en tredjedel av förbundets medlemmar begär det.