Skolsidor

Dra iväg på en spännande upptäcktsfärd och läs om naturen, miljön och djurlivet vid Vänern. Texterna på skolsidorna är delvis hämtade ur boken ”Om laxar, sjöormar, galärskepp… i Vänern”. Kontakta oss gärna om det är något du saknar eller vill veta mer om.

Norr om Kalvöarna. Solnedgång. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänern mot andra sjöar

Vänern, Vättern och Mälaren är som enorma vattenmagasin. De utgör drygt 60 procent av landets totala sjövolym. Tillsammans försörjer de varje dag runt 2,5 miljoner

Växter

På klippstränderna vid Vänern kan du hitta blommande växter som fackelblomster och de gula blommorna videört, johannesört och gullris. På hällmarkerna finns gul fetknopp och

Person sitter vid dator och antecknar. Foto: Martin Fransson.

Projekt- och examensarbeten

Här finns förslag på projekt- och examensarbeten som du kan göra om Vänern och dess närmiljö. Sju förslag Här har vi listat sju förslag till

Fiskeläge Spiken. Foto: Fredrik Nilsson.

Fiskar och fiske

Vänern är landets mest betydelsefulla sjö för yrkesfisket. Idag finns omkring 50 yrkesfiskare i Vänern.  Vanligen fångar yrkesfiskarna sik, öring, gädda och gös med bottensatta nät.

Rödbena: Foto: Erik Landgren.

Fåglar

Vänern har norra Europas största sötvattensskärgård och är viktig som häckningsmiljö och rastplats för många fågelarter. På många skär finns kolonier av sjöfåglar varav flera

Provtagning. Person på båt. Foto: Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljö

Hur mår Vänern och vilka är de största miljöfrågorna? Vänern är ett av de områden i landet som har speciellt värdefull natur. Vänerns värden utgörs

Klippor. Vatten i bakgrunden. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Natur

Kring Vänern finns höga natur- och kulturvärden. Flera skärgårdsområden och stränder är naturreservat. I mitten av Vänern, där sjön är som smalast, sträcker sig ett

Dykarbild, äldre båt. Foto: Vänermuseet.

Sjöhistoria

Idag känns Vänern ibland svår att nå om man inte kommer båtvägen. Förr skedde de mesta av resorna vid Vänern med båt. Det gick fortare

Bottendjur. Ephemerella, vitmärla, ärtmussla, sötvattensgråsugga, fåbortsmask.

Småkryp

I Vänern finns det massor av småkryp. I de fria vattenmassorna lever växt- och djurplankton. På botten hittar du små bottenlevande individer, som vitmärla, pungräka

Utter huvud. Foto: Pixabay.

Spännande djur

Vid Vänern lever många spännande djur. Stora fjärilar, bävrar och fladdermöss är några exempel. Fjärilar Du kan hitta flera stora, vackra fjärilar vid Vänern. Vad