Spännande djur

Utter huvud. Foto: Pixabay.

Vid Vänern lever många spännande djur. Stora fjärilar, bävrar och fladdermöss är några exempel.

Fjärilar

Du kan hitta flera stora, vackra fjärilar vid Vänern. Vad sägs om makaonfjäril, apollofjäril, amiral och sorgmantel?

Vissa höstar ser man amiraler flyga söder ut över Vänern. De klarar inte att övervintra i landet. Sorgmanteln övervintrar som fjäril i ihåliga träd eller stenrösen. Makaonfjäril och apollofjäril övervintrar som puppor.

Fjärilarna har luktorgan på benen som de kan känna igen olika växter med. Dagfjärilarnas honor sänder ut doftämnen, feromoner, för att locka till sig hanar. Med antennerna känner hanen på långt håll var honan finns. Fjärilar har olika sätt att undvika att bli uppätna. Några gör häftiga kast med kroppen och andra smakar eller luktar äckligt och kan ha varningsfärger.

Fjärilarna har fyra levnadsstadier. De flygande fjärilarna lägger ägg. Ur ägget kommer en larv. Larven omvandlas till en puppa och ur puppan vecklar en färdig fjäril ut sig. Fjärilarna är ofta noga med var de lägger sina ägg, eftersom deras larver lever på särskilda växter för varje art.

Växter till fjärilens ägg

Fjärilarna har fyra levnadsstadier. De flygande fjärilarna lägger ägg. Ur ägget kommer en larv. Larven omvandlas till en puppa och ur puppan vecklar en färdig fjäril ut sig. Fjärilarna är ofta noga med var de lägger sina ägg, eftersom deras larver lever på särskilda växter för varje art:

  • Amiralen: Brännässla.
  • Appollofjäril: Kärleksört, vit fetknopp och taklök.
  • Makaonfjäril: Kärrsilja, strätta och andra flockblommiga växter.
  • Sorgmantel: Björk och sälg.

Utter

Uttern tillhör mårddjuren och har tidigare funnits vid Vänern, men är troligen utrotad på grund av jakt och miljögifter. Det finns runt 1 000 uttrar i Sverige i dag, vilket kan jämföras med 1950-talet då cirka 1 500 uttrar sköts per år bland annat för pälsens skull.

Uttern har tidigare funnits vid Vänern, men är troligen utrotad på grund av jakt och miljögifter.

Uttern tillhör mårddjuren och har tidigare funnits vid Vänern, men är troligen utrotad på grund av jakt och miljögifter. Utterns nedgång idag beror främst på att miljögifter stört fortplantningen, men också på vattenkraftbyggen, röjning av strandvegetationen, båtsport och nätfiske. Vi hoppas att den ska komma tillbaka till Vänern.

Uttern kan bli cirka en meter lång, har korta ben och simhud mellan tårna. När det finns snö åker uttern gärna rutschkana på magen nerför sluttningar. Uttern äter fisk, fågel och kräftdjur.

Mink

Minken tillhör liksom uttern mårddjuren och kom från Nordamerika i mitten av 1920-talet. Minken är en skicklig simmare med långsmal kropp och korta ben. Den är oftast mörkbrun i pälsen och vit under hakan. Minken gillar fisk, kräftor, smågnagare, fåglar, ägg och även grodor om det kniper. Om den kommer åt, plundrar den fågelbon från ägg. Minkens spillning luktar förfärligt illa.

Bäver

Europas största gnagare, bävern, blir upp till en meter lång och väger cirka 35 kilo. Bävern är utrustad på många sätt för ett liv i vatten. Svansen är platt och täckt med fjäll och fungerar som en styråra.

Bävern har simhud mellan tårna och kan vara under vatten upp till 15 minuter om den är stilla. Dessutom kan den gnaga under vattnet tack vare en hudflik bakom tänderna, som täpper för munnen.

Bävern är vegetarian och äter vattenväxter, örter, bark och löv men gnager också av hela träd. Träden används som byggnadsmaterial till dammar och de hyddor bävern bor i. Vissa bävrar bor istället i grävda hål i strandkanten.

Fladdermöss

I Sverige finns 17 arter av fladdermöss och alla är fridlysta. Fladdermöss är en väldigt framgångsrik djurgrupp som finns över hela världen i de flesta miljöer. Men de är ganska okända och det beror nog på att de är ute först när det är skymning och natt. Fladdermössen ger ifrån sig flera skrik per sekund. Skriket kan inte höras av oss men det studsar mot insekter som ett ekolod. Det lilla djuret kan med hjälp av sina skrik fånga små insekter, som myggor.

En enda fladdermus kan fånga mer än 2 000 myggor på en natt.

Fladdermöss i Sverige äter bara insekter. En enda fladdermus kan fånga mer än 2 000 myggor på en natt. De flesta fladdermöss undviker öppna områden för att inte bli fångade av rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, kattuggla och sparvhök. Fladdermössen jagar hellre nära träd och hus, i gläntor i skogen och runt små vattensamlingar.

På vintern går de flesta fladdermusarter i landet i vinterdvala. Under vinterdvalan sitter de på något frostfritt ställe som en jordkällare, en grotta eller ett ouppvärmt stenhus. De har då lika låg kroppstemperatur som omgivningen. De kan vakna någon gång, men de får inte störas för ofta för då tar deras energiförråd slut.

Vattenfladdermus jagar insekter över sjöar, vattendrag och i skärgårdsområden. Du kan se det lilla djuret om du sitter stilla i skymningen vid en öppen, stenig strand och tittar mot ljuset i nordväst. Fladdermusen jagar tätt över vattenytan och fångar insekter med munnen eller tar upp dem från vattenytan med fötterna. Vattenfladdermusen är liten, 7-9 centimeter lång och väger 6-10 gram.