Vattenvårdsplan

Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram en vattenvårdsplan, bestående av tre bakgrundsdokument samt huvuddokumentet ”Mål och åtgärder”. Vattenvårdsplanen är ett levande dokument som ska användas under många år. Den är också är en kunskapsöversikt med gemensamma mål för Vänern, samt åtgärdsförslag som kan ge underlag vid framtida undersökningar, utvärderingar, ställningstaganden, råd, planering med mera.

Vid årsmötet den 5 maj 2022 antogs vattenvårdsplanens del ”Mål och åtgärder” med tillhörande fyra fokusområden 2022-2029.

Åtgärdssamordnare Amanda Dahl vid årsmötet 2023

Åtgärdssamordnare för Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund har fått beviljat LOVA-bidrag till en åtgärdssamordnare för Vänern. Under en treårsperiod ska Amanda jobba halvtid med mål och åtgärder i vattenvårdsplanen för

foto: Johnér

Mål och åtgärder 2022-2029

Vänerns vattenvårdsförbund har beslutat att arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder under åtta år. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område

Signalkräfta. Foto: Lars Molander.

Främmande arter

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Arter kan exempelvis

Kampanjer 2016-2021

Under 2016-2021 har vattenvårdsförbundet valt att arbeta med kanske fem av Vänerns viktigaste miljöfrågor. Medlemmarna anslöt till de aktiviteter som passade deras verksamhet. Vattenvårdsplanens mål

Bakgrundsdokument

Vattenvårdsplanens fyra bakgrundsdokument antogs av Vänerns vattenvårdsförbund 2006 och 2007, efter över fem års arbete. I vattenvårdsplanen för Vänern ingår ett dokument som rör ”Mål