Vattenvårdsplan

Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram en vattenvårdsplan, bestående av tre bakgrundsdokument samt huvuddokumentet ”Mål och åtgärder”. Vattenvårdsplanen är ett levande dokument som ska användas under många år. Den är också är en kunskapsöversikt med gemensamma mål för Vänern, samt åtgärdsförslag som kan ge underlag vid framtida undersökningar, utvärderingar, ställningstaganden, råd, planering med mera.

Vattenvårdsförbundet jobbar med årsvisa kampanjer sedan 2016, vilket är en uppdatering av vattenvårdsplanens dokument ”Mål och åtgärder”. Just nu pågår också en revidering av detta dokument. Förslaget är ute på remiss hos vattenvårdsförbundets medlemmar.   

Signalkräfta. Foto: Lars Molander.

Främmande arter

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Inom arbete med

Kampanjer 2016-2021

I nuvarande plan har vattenvårdsförbundet valt att under sex år lyfta fem av Vänerns viktigaste miljöfrågor. Medlemmarna ansluter till de aktiviteter som passar deras verksamhet.

Bakgrundsdokument

Vattenvårdsplanens fyra bakgrundsdokument antogs av Vänerns vattenvårdsförbund 2006 och 2007, efter över fem års arbete. I vattenvårdsplanen för Vänern ingår ett dokument som rör ”Mål

igenvuxen sandstrand

Vänerns tillgängliga stränder

Öppna stränder och kala skär är en naturlig del av Vänerns miljö och här finns många av Vänerns hotade arter. På öppna stränder vill vi

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.