Kampanjer 2016-2021

Under 2016-2021 har vattenvårdsförbundet valt att arbeta med kanske fem av Vänerns viktigaste miljöfrågor. Medlemmarna anslöt till de aktiviteter som passade deras verksamhet.

Vattenvårdsplanens mål och åtgärder beskrivs i skriften: ”Fem skäl att satsa på Vänern. Vattenvårdsplan – kampanjer 2016-2021”. Här tar förbundet upp fem av de viktigaste miljöfrågorna för Vänern och hur vi ska jobba med dem under sex år. Tanken är att medlemmarna ansluter till de aktiviteter som passar deras verksamhet

Tabellen visar nuvarande kampanjer under åren 2016-2021. Varje kampanj löper över två år förutom den sista ”Vänerns tillgängliga stränder” som ligger över samtliga år.

Bakgrund

Skriften ”Fem skäl att satsa på Vänern. Vattenvårdsplan – kampanjer 2016-2021” diskuterades vid Vänerdagen hösten 2015 och var därefter på remiss hos Vänerns vattenvårdsförbunds medlemmar. Totalt har 17 av 74 av förbundets medlemmar svarat på remissen.

Att vi ska jobba med kampanjer är tydligt, alla var positiva till detta. Det är också bra att varje kampanj löper över två år, samt att Vänerns tillgängliga stränder behandlas under hela perioden. Medlemmarna vill vara med i arbete med vattenvårdsplanen, men är osäkra på vilka resurser man har för detta arbete.

Samarbeten är viktigt för att nå framgång och det är viktigt med framförhållning för att få till bra undersökningar och åtgärder där flera aktörer kan medverka.