Vänerdagen

Varje år under hösten bjuder vattenvårdsförbundet in till Vänerdagen. Under Vänerdagen informerar vi om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern. Du får också veta mer om aktuella miljöfrågor som berör sjön, åtgärder, nya EU-direktiv eller övriga projekt. 

Hösten 2020 arrangerades Vänerdagen första gången i fält. Detta på grund av den rådande pandemin. Vi var då ute på Hammarö sydspets och dagen blev mycket uppskattad. Även 2021 års Vänerdag blev delvis utomhus vid Vänerns strand i Lidköping. Vänerdagen kan mycket väl arrangeras både som en fältdag med olika stationer och som en traditionell seminariedag.

Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen i fält 15 okt 2021

Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern bjöd in till en gemensam Vänerdag i fält fredagen den 15 oktober i Lidköping vid Skogshyddan. Lyckad fältdag i Lidköping

Vänerdagen och ForskarFredag 30 sep 2022

Vänerns vattenvårdsförbund, Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde bjöd in till Vänerdagen och ForskarFredag den 30 september i Mariestad. Vänerdagen/ForskarFredag på Dacapo i Mariestad Fredagen

Vänerdagen 2023

Vänerdagen 2023

Torsdagen den 9 november bjöd Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern in till Vänerdagen. Värd för dagen var Region Värmland. Drygt 70 personer deltog på Vänerdagen,