Vänerdagen och ForskarFredag 30 sep 2022

Foto: Sara Peilot

Vänerns vattenvårdsförbund, Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde bjöd in till Vänerdagen och ForskarFredag den 30 september i Mariestad.

Vänerdagen/ForskarFredag på Dacapo i Mariestad

Fredagen den 30 september bjöd Vänerns vattenvårdsförbund tillsammans med Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde in till Vänerdagen och ForskarFredag på Dacapo i Mariestad och vid Tidans nya kvillområden. Omkring 55 personer hade kommit till aulan på Dacapo för att lyssna till spännande föredrag om sötvattensmusslor, vattnets rörelse i Vänern och i Mariestadsfjärden. Vattenvårdsförbundet berättade om arbetet med invasiva främmande. Vi fick också information om aktuella fiskeprojekt i Vänern och Laxfonden informerade om deras verksamhet. Sedan fick vi en introduktion till eftermiddagens studiebesök vid Tidans nya kvillområden. Efter lunch fick vi både se hur elfiske går till, leta efter musslor vid Tidans lummiga miljöer och se hur kulturmiljövärdena har bevarats på ett bra sätt vid utrivningen av dammen.

Vänerdagen 2022
Anni Jonsson Högskolan i Skövde berättar om sötvattensmusslor på Vänerdagen ForskarFredag 30 sep.
Andreas Furustam och Fredrik Nilsson Länsstyrelsen visar på hur elfiske går till.

Bakgrund

Under Vänerdagen får du ta del av de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern. Du får också veta mer om aktuella miljöfrågor som berör sjön samt uppföljning av arbetet med Vattenvårdsplanen för Vänern.

ForskarFredag är en vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. Temat för ForskarFredag 2022 är ”En bättre och friskare värld” som tar avstamp i EU:s fem mission-områden. Ett av dessa är friska hav, kust-och inlandsvatten. Vi kommer att bjuda på en heldag med föreläsningar under förmiddagen och efter lunch genomför vi olika studiebesök i grupper vid Tidans mynning.