Vänerdagen i fält 15 okt 2021

Foto: Andreas Furustam

Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern bjöd in till en gemensam Vänerdag i fält fredagen den 15 oktober i Lidköping vid Skogshyddan.

Lyckad fältdag i Lidköping vid Vänern!

Vid Vänerdagen i fält deltog 42 personerna från flera av Vänerkommunerna, Region Värmland och Västragötalands regionen, länsstyrelsen i Västra Götaland, Värmland och Jönköping, LRF Värmland samt ideella föreningar. Det blev en lyckad fältdag med många bra diskussioner och intressant föredrag. Vi hade också vädret med oss som visade sig från sin bästa sida med strålande sol!

Vid en av stationerna informerade Sara Peilot om vattenvårdsförbundets arbete med revideringen av vattenvårdsplanen. Här fick deltagarna i de fyra olika grupperna tycka till om de nya förslagen hittills i vattenvårdsplanen samt lämna in synpunkter.

Fyra stationer om Vänern

Dagen startade med frukostfika på café Skogshyddan. Därefter hälsade Frida Nilsson, ordf. Vänerns vattenvårdsförbund, oss välkomna och delade in oss i grupper. Fyra grupper roterade sedan runt på de fyra stationerna och dagen avslutades med gemensam lunch på café Skogshyddan.

Stationsprogram

 1. Ullhandskrabbor och andra invasiva främmade arter i Vänern. LOVA-projekt Vänerns hamnar
  Sonja Leidenberg, Högskolan i Skövde
 2. Skötsel av Vänerns stränder och hållbar utveckling i Vänerskärgården. Återställning av sandstränder i Lidköpings kommun och Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
  Anna-Lena Berggren Drotz, Lidköpings kommun och Helena Torsell koordinator Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle
 3. Fisket i Vänern. Samförvaltning fiske och Laxfond Vänern informerar om aktuella projekt
  Jonas Andersson Länsstyrelsen Västra Götaland och Thomas Johansson Laxfonden Vänern
 4. Vad behöver vi göra de närmaste åren i Vänern? Tyck till om nya förslag hittills till vattenvårdsplan
  Sara Peilot, Vänerns vattenvårdsförbund