Bakgrundsdokument

Vattenvårdsplanens fyra bakgrundsdokument antogs av Vänerns vattenvårdsförbund 2006 och 2007, efter över fem års arbete.

I vattenvårdsplanen för Vänern ingår ett dokument som rör ”Mål och åtgärder” samt tre bakgrundsdokument:

  1. Hur mår Vänern?
  2. Djur och växter i Vänern – Fakta om Vänern
  3. Vänern och människan

De tre bakgrundsdokumenten fungerar som en kunskapsöversikt för Vänern. Vid revideringen av vattenvårdsplanen så är det dokumenten ”Mål och åtgärder” som har uppdaterats. Första gången det gjordes var 2015-2016 och nu pågår den andra revideringen. Till årsmötet 2022 ska stämman för vattenvårdsförbundet besluta om ny färdriktning för just mål och åtgärder för Vänern.