Åtgärdssamordnare för Vänern

Åtgärdssamordnare Amanda Dahl vid årsmötet 2023
Åtgärdssamordnare Amanda Dahl vid årsmötet 2023

Vänerns vattenvårdsförbund har fått beviljat LOVA-bidrag till en åtgärdssamordnare för Vänern. Under en treårsperiod ska Amanda jobba med mål och åtgärder i vattenvårdsplanen för Vänern.

Amanda Dahl jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland och hon har fått rollen som åtgärdssamordnare för Vänern. Detta uppdrag sträcker sig över tre år på en halvtidstjänst. Men från årsskiftet 2024 arbetar Amanda heltid som åtgärdssamordnare för Vänern. Åtgärdssamordnarens roll är att uppmuntra till åtgärder för att minska övergödningen till känsliga grunda Vänervikar och för ökad biologisk mångfald.

Åtgärder kan genomföras runt om och i anslutning till Vänern och åtgärdssamordnarens uppgift är även initiera åtgärdsprojekt tillsammans med kommuner, vattenråd och markägare. Hon kan hjälpa och stötta markägare vid myndighetskontakter gällande tillstånd, godkännanden och dispenser för att komma igång och genom hela processen för att genomföra åtgärderna.

Kontakt

Tveka inte att höra av dig till Amanda om du har tips och idéer på lämpliga åtgärder och projekt.

Amanda Dahl
010-224 42 38
amanda.dahl@lansstyrelsen.se