Småkryp

Bottendjur. Ephemerella, vitmärla, ärtmussla, sötvattensgråsugga, fåbortsmask.

I Vänern finns det massor av småkryp. I de fria vattenmassorna lever växt- och djurplankton. På botten hittar du små bottenlevande individer, som vitmärla, pungräka eller ishavsgråsugga.

Plankton

I en liter vatten från Vänern finns det omkring 3 miljoner individer av växtplankton och 80 individer av djurplankton. Det är väldigt många, men de är mycket små och du behöver ett mikroskop för att kunna studera dem. I denna liter vatten är volymen av växt- och djurplankton vardera bara 0,2 kubikmillimeter, motsvarande 0,00002 procent…

Bottendjur

Pungräka, ishavsgråsugga, vitmärla, glattmask, ärtmussla, och fjädermygga är arter som lever på Vänerns botten. Här myllrar det av liv. Det lilla kräftdjuret vitmärla är vanligast. Det finns mer än 1 580 vitmärlor per kvadratmeter. Vitmärlan blir 7-11 mm och är viktig föda för fiskar som sik, gärs och lake. Vitmärlan i sin tur är ett rovdjur och favoritmaten är mussellarver, fjädermyggor och maskar. Den lilla märlan är nedgrävd i sedimentet under dagen men på natten kan den simma en tur i vattnet.