Projekt- och examensarbeten

Person sitter vid dator och antecknar. Foto: Martin Fransson.

Här finns förslag på projekt- och examensarbeten som du kan göra om Vänern och dess närmiljö.

Sju förslag

Här har vi listat sju förslag till projekt- eller examensarbeten om Vänern, för vidare fördjupning och studier inom:

  • Hur kan en blå bård skapas i Vänerns vikar utan betade djur?
  • Hur kan Vänerns stränder få fler fjärilar? Vad saknar fjärilarna och finns det några åtgärder som gynnar dem?
  • Strandbetets betydelse för fisklek.
  • Hur viktiga är Vänerns mindre vattendrag för Vänerns fiskar? Vilken betydelse har mynningsområdena för biologisk mångfald och för att Vänern ska nå god ekologisk status med avseende på fisk?
  • Har fiskbeståndet i Tidan, Lidan eller Nossans mynningsområden förändrats? Vilken betydelse har mynningsområdena för Vänerns fiskar och för biologisk mångfald?
  • Har vattenkvaliteten blivit bättre i Kållandssundet?
  • Har vattenkvaliteten blivit bättre i Varnumsviken?

Har du andra idéer?

Har du andra idéer på projekt- eller examensarbeten? Tveka inte att höra av dig till Vänerkansliet, genom att maila sara.peilot@lansstyrelsen.se.