Vänern mot andra sjöar

Norr om Kalvöarna. Solnedgång. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänern, Vättern och Mälaren är som enorma vattenmagasin. De utgör drygt 60 procent av landets totala sjövolym.

Tillsammans försörjer de varje dag runt 2,5 miljoner människor med dricksvatten. Det är nästan en tredjedel av landets befolkning. De tre sjöarnas yta motsvarar 20 procent av landets totala sjöyta.

Vänern

Vänern är Sveriges största sjö. Sjön är näringsfattig och har ett klart vatten. Sjöytan ligger 44 meter över havet.

Mälaren

Mälaren består av många fjärdar eller delsjöar, där var och en har sin egen karaktär. Det är en slättlandssjö som är omgiven av bördiga jordar. Sjön är därför näringsrik och har ett varmare och grumligare vatten än Vänern och Vättern.

Vättern

Vättern är Sveriges näst största sjö. Den är djup och kall med mycket klart och näringsfattigt vatten. I förhållande till sjöns volym är tillrinningsområdet litet, vilket gör att det skulle ta 60 år för allt vatten att bytas ut.