Vänerkansliet

Kontorsarbete, pärm, block och penna. Foto: Martin Fransson.

Vänerkansliet för Vänerns vattenvårdsförbund finns på Länsstyrelsen i Mariestad. Kansliet kan hjälpa dig med informationsmaterial och svara på frågor om förbundet, vattenrådet, Vänerns miljöövervakning eller aktuella undersökningar.

Vänerkansliet samordnar och informerar om miljöfrågor för Vänern och Vänerns vattenvårdsförbund. Vi upphandlar och ansvarar för utförandet av undersökningar och rapportering av miljöövervakningen i Vänern.

Årsrapport och nyhetsbrev

Kansliet är redaktör för Vänerns vattenvårdsförbunds årsrapport. Tidigare gavs den ut i tryckt version varje år på hösten, oftast i samband med Vänerdagen. Nu läggs årsredovisningen från miljöövervakningen i Vänern ut som enskilda kapitel för respektive moment, exempelvis vattenkvalitet i Storvänern. Dessa finns som PDF-filer på webben under publikationer för respektive år. Vi ansvarar även för att ge ut nyhetsbrev från Vänerns vattenvårdsförbund. Nyhetsbrevet skickas ut tre-fyra gånger per år.  

Kansliet är sekreterare i Vänerns vattenvårdsförbund och arrangör av Vänerdagen och årsmöten. 

Vilka arbetar på Vänerkansliet?

På kansliet arbetar Sara Peilot och Jonas Andersson.

Sara Peilot är verksamhetsledare och sekreterare för Vänerns vattenvårdsförbund. Hon har arbetat på Länsstyrelsen Västra Götaland sedan hösten 2006 efter sin magisterexamen i ekologi med inriktning limnologi från Högskolan i Skövde. På Länsstyrelsen har Sara Peilot jobbat med offentlig förvaltning, som handläggning av vattenverksamheter enligt miljöbalken och med flera vattenrelaterade projekt. Sedan 2011 har arbetet fokuserat mer på miljöövervakning i Vänern, då Sara Peilot valdes som sekreterare för vattenvårdsförbundet.

Jonas Andersson är länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västra Götaland och sakkunnig i fiskefrågor. Vattenvårdsförbund ansvarar för samförvaltning av fiske i Vänern. Jonas Andersson är projektledare för arbetet.

Fiskefrågor Vänern