Medlemmar

Norsk fingerört. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Här hittar du information om vilka som är medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund. Du kan också läsa om hur det fungerar att bli medlem.

Vänerns vattenvårdsförbund har totalt 71 medlemmar, varav 33 är stödjande. Bland våra medlemmar finns:

 • Alla kommuner runt Vänern
 • Industrier och andra företag med direktutsläpp och diffusa utsläpp till Vänern
 • Organisationer inom sjöfart och vattenkraft
 • Regioner
 • Intresseorganisationer för fiske, jordbruk, skogsbruk och fritidsbåtar
 • Naturskyddsföreningar
 • Andra vattenvårdsförbund
 • Vattenförbund vid Vänern
 • Övriga aktörer


Länsstyrelserna kring Vänern, Havs- och vattenmyndigheten och Sötvattenslaboratoriet vid SLU deltar också i arbetet.

Lista medlemmar

Följande aktörer är medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund:

Ahlmark Lines AB
Akzo Nobel Adhesives, Kristinehamn
BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk
Fortum Generation AB
Försvarsmakten, Skaraborgs Flygflottilj F7, Såtenäs
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Götene Vatten & Värme AB
Hammarö kommun 
Häggesleds Säteri, Lidköping
Karlstads kommun
Kristinehamns kommun
Lidköpings kommun
LRF i Västra Sverige
Mariestads kommun
Melleruds kommun
Mellomgården, Götene
MetsäTissue AB Katrinefors Bruk
Moelven Vänerply AB, Otterbäcken
Nordic Paper Bäckhammars Bruk
Nordic Paper Seffle AB
Paroc Hällekis
Region Värmland
Renewcells pilotfabrik i Kristinehamn
Sjöfartsverket, Vänerns sjötrafikområde 
Spicer Nordiska Kardan AB
Sportfiskarna 
Stora Enso AB, Skoghalls Bruk
Säffle kommun
Vattenfall AB
Vänerhamn AB
Vänerns Fiskareförbund
Vattudalens Fisk AB
Vänersborgs kommun
Västra Götalandsregionen
Åmåls kommun

Stödjande medlemmar

Följande aktörer är stödjande medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund:

Byälvens och Borgviksälvens vattenvårdsförbund
Dalbergså-Holmsåns vattenvårdsförbund
Dalslands kanals vattenvårdsförbund
Envive AB
Grums Båtsällskap
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
Gästhamnar i Vänern
Göta älvs vattenvårdsförbund
Göteborgs universitet
Karlstads Segelsällskap
Karlstads Universitet
Klarälvens vattenvårdsförbund
Laxfond Vänern
Luröskärgårdens natur- och kulturförening
Mellanskog
Melker Eksell
Naturskyddsföreningen i Värmland
Naturskyddsföreningen Skaraborg
Norra Älvsborgs naturvårdsförbund
Sandvikens Båtklubb
Skattskärrs Båtklubb
Skaraborgs Båtförbund
Skogsstyrelsen Region Svea
Strandviks Stugägares Ekonomiska förening
Södra Skogsägarna
Tidans vattenförbund
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
Vänerfiske AB
Vänermuseet, Lidköping
Värmlands Båtförbund
Värmlands Fiskevattenägareförbund
Värmland-Västergötlands seglarförbund
Västergötlands Ornitologiska Förening

Adjungerade till styrelsen (ej medlemmar)

Följande aktörer är adjungerade till styrelsen:

Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Havs- och vattenmyndigheten
SLU-Sötvattenslaboratoriet

Bli medlem

Att vara medlem i Vänerns vattenvårdsförbund är ett bra sätt att stödja förbundets verksamhet. Medlemmar kan vara kommuner, regioner, företag, myndigheter, intresseorganisationer och andra intresserade.

Som medlem får du möjlighet att ta upp miljöfrågor inom förbundet och på så vis kunna påverka Vänerns miljö.

Nya medlemmar antas vid en föreningsstämma på förslag av styrelsen. Styrelsen kan dock interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår.

Det här får du som medlem

Som medlem får du:

 • Rapporter och övrig information från förbundet. 
 • Inbjudan för att delta på Vänerdagen och årsmötet. 
 • Möjlighet att ta upp miljöfrågor inom förbundet och på så vis kunna påverka Vänerns miljö. 
 • Senaste nytt om Vänerns miljö och natur.
 • Information om vad som är på gång i landet och EU inom miljöområdet.

Varje medlem äger också en röst vid föreningsstämman

Kostnad

Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund betalar en medlemsavgift och en undersökningsavgift. Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr och betalas av alla medlemmar. En undersökningsavgift betalas också av medlemmar med rösträtt. Stödjande medlemmar betalar alltså inte undersökningsavgift. Storleken på avgiften beror på:

 • hur stora utsläpp medlemmen har i Vänern,
 • hur stor på verkan medlemmen har på Vänern,
 • i hur stor utsträckning medlemmen nyttjar Vänern.

Stödjande medlem

Inom Vänerns vattenvårdsförbund finns också formen stödjande medlem. En stödjande medlem betalar bara medlemsavgift och får därmed tillgång till rapporter Vänerns vattenvårdsförbund ger ut. Vid föreningsstämman har en stödjande medlem närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Vänerns vattenvårdsförbund? Maila till Vänerkansliet på sara.peilot@lansstyrelsen.se.