Styrelsen

En grupp personer vid strand. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.
Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Styrelsen sitter på förtroendeuppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund. Alla ledamöter och ersättare utses bland medlemmar i förbundet och väljs på ordinarie föreningsstämma.

Ordförande

 • Tommie Bodin, Kristinehamns kommun

Ledamöter

Ordinarie:

 • Ann-Kristin Magnusson, Stora Enso Skoghall AB (vice ordförande)
 • Markus Persson, Billerud Sweden AB Gruvöns bruk
 • Cecilia Boman Lindström, Karlstad kommun
 • Anders Bredelius, Mariestads kommun
 • Mats Andersson, Vänersborgs kommun
 • Kajsa Edbom, LRF i Värmland
 • Katarina Kuzmanovic, Västra Götalandsregionen

Ersättare:

 • Sofie Semstrand, Nordic Paper Säffle
 • Ann Gustafsson, Akzo Nobel Adhesives AB
 • Nils Bagge, Hammarö kommun
 • Björn Thodenius, Gullspångs kommun
 • Morgan E Andersson, Melleruds kommun
 • Josefina Guttman, LRF Västra Götaland
 • Ola Persson, Region Värmland

Adjungerade

Ordinarie:

 • Didier Baho, Länsstyrelsen Värmland
 • Agneta Christensen, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Göran Sundblad, SLU – Sötvattenslaboratoriet
 • Stina Lindqvist, Havs- och vattenmyndigheten
 • Lars Skogsberg, Södra Skogsägarna

Ersättare:

 • Jon Duberg, Länsstyrelsen Värmland
 • Rebecka Olsén, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Björn Rogell, SLU – Sötvattenslaboratoriet
 • Vakant, Havs- och vattenmyndigheten
 • Annica Wetterling, Mellanskog

Verksamhetsledare

 • Sara Peilot, Länsstyrelsen Västra Götaland

Valberedning

 • Linda Nilsson, Länsstyrelsen i Värmlands län (sammankallande)
 • Tomas Gustafsson, Stora Enso Skoghall AB
 • Carina Gullberg, Gullspångs kommun

Kassaförvaltare

 • Pia Möller, Mariestads kommun

Revisorer

Ordinarie:

 • Stig Karlsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Bosse Pettersson, Kristinehamns kommunrevision

Ersättare:

 • Kirsti Lindemark Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Rolf Larsson, Kristinehamns kommunrevision

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsen har fyra sammanträden per år varav ett konstituerande. Här kan du läsa de senaste protokollen. Äldre protokoll finns hos Vänerkansliet.

Kontakt

Hör av dig till Vänerkansliet om du vill ha kontaktuppgifter till någon av förtroendepersonerna:

Vänerkansliet
Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot