Organisation

Fiskebåt. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Samförvaltning fiske i Vänern är ett viktigt arbetssätt mellan olika aktörer där fiskeresursen och hållbart fiske står i fokus. Representanter från flera organisationer, kommuner och företag ingår i organisationen för samförvaltning fiske i Vänern.

Vänerns vattenvårdsförbund ansvarar för att samordna samförvaltning fiske i Vänern. Samförvaltning behövs för att fisket i Vänern ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ordförande i Vänerns vattenvårdsförbund är också ordförande i styrgruppen för samförvaltning fiske. Jonas Andersson sakkunnig fisk, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, är projektledare och sekreterare för samförvaltning fiske i Vänern. Jonas kallar till möten inom styrgruppen och de övriga arbetsgrupperna. Länsstyrelsen i Värmlands län, deltar också i arbetet.

Styrgruppen

Styrgruppen sammanträder normalt två gånger per år. Styrgruppen för samförvaltning fiske består av representanter för:

  • Vänerns vattenvårdsförbund
  • Yrkes-, sport- och trollingfisket
  • Fiskevattenägarna
  • Fisketurismföretagarna (SEFF)
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Värmland
  • Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
  • Karlstads universitet
  • Stiftelsen Laxfond Vänern

Adjungerande till styrgruppen är Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Havs- och vattenmyndigheten.

Protokoll från styrgruppsmöten från verksamhetsåret 2021. Äldre protokoll finns hos Vänerkansliet.

Arbetsgrupper

Till samförvaltningen finns även en större intressentgrupp bestående av en bred representation av olika organisationer, kommuner och företag. Storgruppen har normalt möten en gång per år och diskuterar aktuella frågor. Inom arbetet med samförvaltning fiske har det också bildats fler mindre arbetsgrupper, regelgruppen, yrkesfiskegruppen, fisketillsynsgruppen och trollinggruppen, som bland annat kan bereda vissa sakfrågor innan de tas upp i styrgruppen.

Regelgruppen

Regelgruppen består av representanter från, trollingfisket, yrkesfisket, sportfisket, Fiskevattenägarna, Fisketurism-företagarna (SEFF), Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Gruppen är ett beredande organ till Länsstyrelserna, där regelförändringar för fisket tas upp vid ett tidigt skede.

Yrkesfiskegruppen

Yrkesfiskegruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt representanter från yrkesfisket. Gruppens syfte är att ha en bra dialog mellan det yrkesmässiga fisket och myndigheterna. Representanter i yrkesfiskegruppen delar också information som kommer upp i denna grupp, inom samförvaltningen och regelgruppen med sina medlemmar.

Fisketillsynsgruppen

Fisketillsynsgruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen i Värmland och är en samverkan och planeringsgrupp för fisketillsynen i Vänern. På sikt kommer även Kustbevakningen att inkluderas i gruppen.  

Trollinggruppen

Trollingfiskegruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt representanter från trollingfiskeklubbarna. Gruppen syfte är att ha en bra dialog sprida information åt båda hållen mellan sportfisket och myndigheterna. Representanter i trollinggruppen delar också information som kommer upp i denna grupp, inom samförvaltningen och regelgruppen med sina medlemmar.

Bakgrund

Vänerns vattenvårdsförbund fick i början av 2018 beviljat projektstöd från Jordbruksverket för att bedriva samförvaltning fiske i Vänern under 2017–2020. Ett projekt som har blivit förlängt till och med april 2022, bland annat på grund av pandemin. I Fiskevårdsplanen för Vänern som togs fram 2014 poängteras det att en samförvaltning med fokus på fiske behövdes för att fisket i Vänern ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Sedan dess har vattenvårdsförbundet samordnat samförvaltning fiske i Vänern.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.