Aktiviteter

Utställning. Rollup med fiskar. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Samförvaltning fiske sprider information om miljö och fiske i Vänern. Genom oss kan du ta del av olika aktiviteter för att utbyta kunskap och erfarenheter om fiskeresursen och fisket.

Vi erbjuder till exempel:

  • seminarier
  • studiebesök och studieresor
  • workshops
  • kommunträffar

Vi deltar också i nationella och internationella konferenser.

Inom samförvaltning fiske vill vi uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av fiskeresursen och fisket i Vänern. En aktivitet kopplad till det målet är våra temadagar – som vi erbjuder både i fält och som föreläsningar. Målet har varit att arrangera temadagar två gånger per år. Syftet är att skapa kunskapsutbyte mellan yrkesutövande fiskare och tjänstemän eller motsvarande med vetenskaplig kompetens. Temadagarna kan också handla om andra områden.

Vi vill även att allmänheten får bättre kunskap om fiskeregler och vill bidra till att fler följer dem.

Aktiviteter under 2022

Informationskvällar om aktuellt kring fiske i Vänern 28/3 och 7/4

Under kvällen den 28 mars fick vi ta del av världspremiären av filmen ”Ansvarsfullt sportfiske och återutsättning av gädda” som tagits fram i samarbete med projektet Hållbar fisketurism i Vänern. 

Projektledare Simon Jonsson berättade om framtagning av filmen. Albin Gräns från SLU höll ett föredrag om stress hos fisk. Albin är zoolog och docent i biologi med inriktning djurvälfärd hos fisk. I sin forskning undersöker han hur fiskar hanterar svåra utmaningar och hur utmaningarna påverkar fiskarnas hälsa och välfärd. Under kvällen låg fokus på stress och vikten av god hantering av fisk vid fiske samt de fysiologiska förklaringarna till varför fiskar påverkas som de gör.

Kvällen den 7 april inleddes med att Anna Hagelin berättade om projektet Förvaltningsplan Vänerlax som syftar till att ta fram en förvaltningsplan för prioriterade arter inom Natura 2000 områden i Vänern. 

Marco Blix från Fortum informerade om den planerade avelsanläggningen i Gammelkroppa och Johnny Norrgård från Gammelkroppa Lax AB berättade om kompensationsodlingen av Gullspångslax. Charlotte Axén från SVA, berättade om hälsoläget för laxen i Vänern. Avslutningsvis berättade Kustbevakningen och länens fisketillsyn om respektive tillsynsverksamhet.

Kontakt

Jonas Andersson, Samförvaltning fiske i Vänern jonas.o.andersson@lansstyrelsen.se

Simon Jonsson, projektledare HåV – Hållbar fisketurism i Vänern simon@fiskeomradevanern.se.