Sprid inte främmande arter till våra sjöar i sommar!

Disktrasa med budskapet - Töm, Tvätta, Torka. Om att förhindra spridning av invasiva främmande arter.

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor.

Vad kan jag göra?

  • TÖM ut allt vatten från din båt, båtmotor eller annan utrustning innan den flyttas. TÖM beteshinken och släpp aldrig ut levande bete som fisk och kräftor i andra vatten än där de fångades.
  • TVÄTTA utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Ta bort växtdelar, djur och gyttja. Använd gärna högtryckstvätt eller båtbottentvätt.
  • TORKA utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Beställ vår broschyr: Broschyr_frammande-arter_SV_2023.pdf (vanern.se)

Läs mer på Vänerns webb: Främmande arter – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)