Om algblomning i Vänern i sommar

Blomning av sågspånsalg i Vänern sommaren 2018. Foto. Mats Rydgård.
I juli 2018 uppmärksammades en ovanlig algblomning i Vänern utanför Brommö och Sjötorp i Mariestads kommun. Det visade sig vara den planktiska kolonibildande grönalgen Botryococcus brauni, sågspånsalg. Foto: Mats Rydgård.

Vänern har bra badvattenkvalitet med få rapporter om förhöjda halter av bakterier och förekomst av algblomningar.

De få rapporter som kommer in om algblomningar gäller oftast för instängda, grunda, näringsrika vikar och strandområden med dålig vattenomsättning. Man kan inte med blotta ögat se om en algblomning är giftig eller inte, därför rekommenderas generellt att både djur och människor avstår från bad i vatten där det förekommer en riklig algblomning.

Om du misstänker en blomning av giftbildande blågröna alger, hör av dig till kommunernas miljökontor. Det är kommunen som gör tillsyn över vattenkvaliteten vid de kommunala badplatserna. Be i så fall din kommun att ta prover och skicka till lämpligt laboratorium för analys.

Tips på länkar:

Informationsblad om algblomning i Vänern i sommar