Om algblomning i Vänern i sommar

Blomning av sågspånsalg i Vänern sommaren 2018. Foto. Mats Rydgård.

Vänern har bra badvattenkvalitet med få rapporter om förhöjda halter av bakterier och förekomst av algblomningar. De få rapporter som kommer in om algblomningar gäller oftast för instängda, grunda, näringsrika vikar och strandområden med dålig vattenomsättning. Man kan inte med blotta ögat se om en algblomning är giftig eller inte, därför rekommenderas generellt att både […]