Provfisken i Vänern 2009-2010

Med anledning av den förändrade vattenståndsregleringen i Vänern har fisksamhället i ett antal grunda vikar undersökts genom standardiserade provfisken med översiktsnät.

Andersson, M. och Sandström, A. Vänerns vattenvårdsförbund, 2011. Rapport nr 65. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning