Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Provfisken i Vänern 2009-2010

Med anledning av den förändrade vattenståndsregleringen i Vänern har fisksamhället i ett antal grunda vikar undersökts genom standardiserade provfisken med översiktsnät. Andersson, M. och Sandström,

Vänern – Årsskrift 2011

I denna årsskrift hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern och från olika undersökningar och utredningar. Vänerns vattenvårdsförbund, 2011. Rapport nr 66. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.