2011 års inventering av fågelskär i Vänern

Fakta från 2011 års inventering sammanfattas i denna kortrapport. Landgren, T. Vänerns vattenvårdsförbund, 2011.

Innehållsförteckning