Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2022 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2022. Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten. Björn Kinsten. […]

Djurplankton i Storvänern 2020 och 2021

Årsredovisning av djurplankton i Storvänern 2020 och 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2021

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Miljögifter i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2021

Utökad miljöövervakning i de Stora sjöarna Under 2021 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre från Vänern och Mälaren samt i röding från Vättern, som ett utvecklingsprojekt inom delprogram Stora sjöar. Även erhållna data från tidigare (2019) undersökningar av abborrmuskel från Vättern har varit med i jämförelse i denna rapport. Jennie Barthel Svedén […]

Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2021

Under 2021 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern från lokalerna Åsundaön och Torsö. I denna rapport ingår även resultaten från lokalen Dalbosjön i Vänern som 2021 ingick i ett utvecklingsprojekt om utökad miljögiftsövervakning inom delprogram Stora sjöar. Resultaten från lokalen Dalbosjön redovisas också tillsammans med resultaten från Vättern och Mälaren […]

Lax och öring i Gullspångsälven 2021

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2022-08-17. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Lax och öring i Gullspångsälven 2020

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2022-08-17. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Inventering av fågelskär i Vänern 2022

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fåglar på Vänerns fågelskär under 2022.Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Pelagisk fisk i Vänern 2021

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Rogell, B. & Axenrot, T. SLU Akvatiska resurser. SLU.aqua.2022.5.1-257. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2021

Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2021. Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Rapport 2022:6.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.