Inventering av fågelskär i Vänern 2023

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fåglar på Vänerns fågelskär under 2023.
Övervakning av fåglar på Vänerns fågelskär. Sammanfattning av inventeringsresultatet 2023. Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Innehållsförteckning