Makrofyter i Vänern 2019-2023

Inom den nationella miljöövervakningen i Vänern ingår inventeringen av makrofyter (undervattensväxter). I Vänern inventeras totalt 22 delområden med en provtagningsfrekvens på cirka vart femte år. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringarna av makrofyter i samtliga delområden i Vänern mellan åren 2019-2023. Under 2023 genomfördes undersökningar av makrofyter i fem av delområden i Vänern. En bedömning av ekologiska status med avseende på makrofyter har också genomförts i enlighet med Vattendirektivet. Vänerns vattenvårdsförbund har samordnat projektet. Undersökningen finansierades med medel från Vänerns vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten.

Kyrkander, T., Lawenius, T., Örnborg J., Bertilsson, A., Kozma, A., & Wassermeyer, F. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. (No. 645). Vänerns vattenvårdsförbund, 2024. Rapport nr 139. ISBN/ISSN-nr: 1403–6134.

Innehållsförteckning