Fåglar på fågelskär i Vänerns skärgårdar – resultat från 30 år av inventeringar

Varje sommar sedan år 1994 under perioden 8–18 juni räknas häckande sjöfåglar i en heltäckande inventering av drygt 800 lokaler med syfte att följa förändringar i de olika arternas populationer. Antalet måsar, trutar och tärnor som häckar på fågelskär i Vänern har varierat mycket över de 30 år som inventeringen utförts, men har på senare tid minskat avsevärt. Det sammanlagda antalet måsfåglar i Vänern har varierat mellan något över 21 000 och drygt 37 000 revirhävdande individer med de högsta noteringarna 2007 och 2010. De lägsta summorna finns i början och i slutet av perioden.

Jan Rees, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2024. Rapport nr 140. ISBN/ISSN-nr: 1403–6134.

Innehållsförteckning