Vänern – Årsskrift 2011

I denna årsskrift hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern och från olika undersökningar och utredningar. Vänerns vattenvårdsförbund, 2011. Rapport nr 66. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning