Program för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern från 2011

I denna rapport presenteras ett reviderat program för samordnad miljöövervakning i Vänern. Christensen, A. Vänerns vattenvårdsförbund, 2011. Rapport nr 64. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning