Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Klimat och vattenstånd i Vänern 2022

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2022 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Klimat och vattenstånd i Vänern 2021

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2021 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Klimat och vattenstånd under 2020

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2020 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Klimat och vattenstånd under 2019

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2019 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Klimat och vattenstånd under 2018

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2018 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.

Klimat och vattenstånd under 2017

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2017 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Klimat och vattenstånd under 2016

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2016. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.