Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Vänern – tema biologisk mångfald

I denna rapport presenterad olika redovisningar från undersökningar och utredningar i Vänern, här redovisas bland annat resultat från miljöövervakningen i Vänern. Årsskrift 2000 från Vänerns

Fågelskär i Vänern 1999

Inventering av fågelskär i Vänern 1999. Landgren T, Landgren E. Vänerns vattenvårdsförbund 2000.Rapport nr 9. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.