Övervakning av fågelfaunan på Vänerns fågelskär – Metodutveckling och förslag till framtida inventeringar

På uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län genomfördes denna utvärdering av metoden för inventering av kolonihäckande sjöfåglar i Vänerns skärgårdar. E. Landgren & T. Landgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2000. Rapport nr 13. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning