Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Norra Vänern 1998

Torstensson, 1998. Norra Vänerns intressenter/AnalyCen Nordic AB, 1998. Norra Vänerns intressenter, Stora Enso AB. Vänerns vattenvårdsförbund 1998. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134 (finns bara tryckt).