Vänern 1997 – årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund

Vänerns vattenvårdsförbund, 1998. Rapport nr 6 1998. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134 (finns bara tryckt).

Innehållsförteckning