Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Vattenkemi och bottenfauna i Mariestadsfjärden

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för miljöanalys, SLU 2008. Vänerns vattenvårdsförbund 2008.

Vänern – Årsskrift 2008

I den här årsskriften hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern och från olika undersökningar och utredningar. Vänerns vattenvårdsförbund, 2008. Rapport nr 49. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.