Vänern – Årsskrift 2008

I den här årsskriften hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern och från olika undersökningar och utredningar. Vänerns vattenvårdsförbund, 2008. Rapport nr 49. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning