Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Årsskrift 2001 från Vänerns vattenvårdsförbund

I denna rapport hittar du olika redovisningar från miljöundersökningar och utredningar i Vänern, här redovisas bland annat resultaten från miljöövervakningen i Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund, 2001.

Fågelskär i Vänern 2000

Inventeringar av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern ingår i Program för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern. E. Landgren & T Landgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2001. Rapport nr