Fågelskär i Vänern 2000

Inventeringar av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern ingår i Program för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern. E. Landgren & T Landgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2001. Rapport nr 17. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning