Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2000

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för Miljöanalys vid SLU, 2001. Vänerns vattenvårdsförbund 2001.

Innehållsförteckning