Bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten i Vänerns avrinningsområde

Rapporten bidrar ett viktigt underlag för att kunna avgöra om fler undersökningar bör göras, för att kunna avgöra om åtgärder behövs sättas in för att minska halten av bekämpningsmedelsrester i Vänern. Bilén, A.K. Vänerns vattenvårdsförbund, 2001. Rapport nr 19. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning