Årsskrift 2001 från Vänerns vattenvårdsförbund

I denna rapport hittar du olika redovisningar från miljöundersökningar och utredningar i Vänern, här redovisas bland annat resultaten från miljöövervakningen i Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund, 2001. Rapport nr 18. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning