Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Djurplankton i Storvänern 2016

Årsredovisning av djurplankton i Storvänern 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.

Inventering av makrofyter i Vänern 2016

Sommaren 2016 har sammanlagt fyra delområden i Vänern inventerats med avseende på makrofyter (undervattensväxter). De inventerade områdena är Arnön, Eskilsäters skärgård, Hagelviken och Millesviks skärgård.

Klimat och vattenstånd under 2016

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2016. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.

Växtplankton i Storvänern 2016

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund,

Bottendjur i Storvänern 2016

Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.

Pelagisk fisk i Vänern 2016

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Axenrot, T. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2018.5.5-253. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.

Lax och öring i Gullspångsälven 2016

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2017-08-25. Vänerns vattenvårdsförbund,

Vattenkvaliteten i Storvänern 2016

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Storvänern 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.