Metaller och organiska föreningar i Vänerfisk 2016

Årsredovisning av metaller och organiska föreningar i Vänerfisk 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Grotell, C. ÅF. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.

Innehållsförteckning