Vattenkvaliteten i Storvänern 2016

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Storvänern 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.

Innehållsförteckning